Boomstede Maarssenbroek

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.gcmbroek.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de verstrekte informatie op deze site (www.gcmbroek.nl) kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

GCM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.gcmbroek.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.gcmbroek.nl te kunnen raadplegen.

GCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook niet voor de inhoud van sites waarnaar vanuit www.gcmbroek.nl wordt verwezen.

De foto’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen