Inschrijven-fc_1920x350

Wegwijzer voor klachten

Als medewerkers van Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er iets misgaan. Dat horen wij graag, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Klachten kunnen overal over gaan. Bijvoorbeeld over het contact met een hulpverlener, de wachttijden, de telefonische bereikbaarheid, de rekeningen die we sturen of de netheid van het gebouw.

Klacht indienen

Uw klacht wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de betrokken medewerker. Deze neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Als de klacht niet in gezamenlijkheid kan worden opgelost, dan dient u uw klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg. Dit kan alleen digitaal via de website www.skge.nl.

Voor de afdeling verloskunde geldt dezelfde procedure. Als u er niet uitkomt met de beklaagde dan dient u uw klacht in via de website www.klachtverloskunde.nl.

Beide instanties zullen altijd vragen of u getracht heeft uw klacht op te lossen met de beklaagde.

Klachtenreglement

In het uitgebreide Klachtenreglement wordt de manier waarop u een klacht kunt indienen uitgebreider beschreven. Het klachtenreglement is verkrijgbaar via info@gcmbroek.nl.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen