Diabetes Maarssenbroek

Afspraak of vragen?
Bel dan met de praktijkassistente van uw GCM Gezondheidscentrum.

Patiëntdossier
Vind uw elektronische patiëntdossier in MijnGCM.

Specialisten
Het spreekuur wordt gehouden door ervaren specialisten.

Diabetes

Diabetes is een inmiddels veel voorkomende chronische aandoening, welke nauwlettend moet worden gecontroleerd om een zo’n goed mogelijke instelling te verkrijgen. Dit is noodzakelijk om klachten en complicaties van deze ziekte zoveel mogelijk te beperken met behoud van kwaliteit van leven.

Diabetesspreekuur

Op beide locaties van GCM wordt het zogenaamde diabetesspreekuur gehouden waarin belangrijke zaken rond de diabetes met u worden doorgenomen en instellingswaarden worden gemeten. Naast deze bezoeken op het spreekuur, wordt een oogonderzoek aanbevolen 1x per 2 jaar.

Controles

We hebben hiertoe een vastprogramma voor elke patiënt met diabetes: 2-3 keer per jaar komt u op het spreekuur voor een zogenaamde korte controle bij de speciaal hiervoor opgeleide centrumassistente. Bij de korte controle worden de bloedsuiker en het gewicht bepaald en de bloeddruk gemeten. Tevens kunt u terecht voor uw vragen over diabetes.

Eén keer per jaar krijgt u een zogenaamde diabetes jaarcontrole bij de praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Hierbij wordt uitgebreid urine- en bloedonderzoek verricht, bloeddruk gemeten, gewicht bepaald en voetonderzoek verricht. Alle gegevens worden met u besproken en samen met u wordt het beleid en het zorgplan opgesteld voor het aankomende jaar. Dit wordt elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Alle resultaten worden uiteraard besproken met uw eigen huisarts.

Zorgprogramma diabetes

Het diabetes-spreekuur is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma diabetes van GCM. Hiervoor werken wij nauw samen met GCM Fysiotherapie, Apotheek Boomstede, diëtiste en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma. Daarom maakt GCM gebruik van een speciaal elektronisch patiënten dossier. Deze kunt u benaderen via Mijn GCM, onze digitale voordeur voor online-zorgdiensten.

Onze specialisten

Anja Hartman

Anja Hartman
Centrumassistente Locatie GCM Spechtenkamp

Ass_Annemiek_300x300

Annemieke Visser
Centrumassistente Locatie GCM Spechtenkamp

ALG_woman-2_300x300

Joke Rijks
Verpleegkundige Boomstede

PVK_Marliest_300x300

Marlies Rijkers
POH verpleegkundige
GCM Boomstede

Gera

Gera Poot
Verpleegkundige GCM Spechtenkamp

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen