Oncologie Maarssenbroek

Afspraak online
Maak direct een afspraak online via ons digitale contactformulier.

Afspraak of vragen?
Bel ons voor vragen of een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op 0346 – 219 060.

Tarieven
Bekijk onze tarieven voor reguliere en gespecialiseerde fysiotherapie en beweeg- en trainingsgroepen.

Fysiotherapie bij oncologie

Fysiotherapie bij oncologie richt zich op het behandelen van mensen met of na kanker. De algemene klachten bij kankerpatiënten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Waarom fysiotherapie bij oncologie

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en bewegen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces. Daarnaast zien we dat mensen die kanker hebben gehad een minder actief leven leiden dan hun leeftijdgenoten.

Behandelmethode

De behandelingen richten zich op de vraag die u heeft. Deze vraag kan bestaan uit het verminderen van specifieke, niet kanker gerelateerde pijnklachten, het vergroten van uw inspanningsvermogen, zodat u weer een stukje kunt gaan lopen of andere klachten die u beperken om dat op te pakken wat u graag weer wilt kunnen doen.

Onze praktijk werkt nauw samen met huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, uw oncoloog of andere zorgverleners als dit nodig is.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen