Vertegenwoordiging cliënten Maarssenbroek

Cliëntenraad, behartiger van uw belang

Aan u de beste zorg leveren, nu en in de toekomst. Daar staan de GCM-gezondheidscentra voor. En goede zorg leveren kan niet zonder de inbreng van de cliënten. Daarom heeft GCM een cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De raad adviseert de directie over zaken die voor cliënten van belang zijn. Of het nu gaat over het gebouw, de bejegening of de kwaliteit van de zorg, de cliëntenraad adviseert hierover. Ook praat en denkt de raad mee over beleidsplannen waarmee de cliënten van doen zullen krijgen. Afhankelijk van het onderwerp vraagt de directie zelf om een advies, en soms zelfs om instemming. Maar de raad mag ook ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld op basis van eigen onderzoek of signalen van de cliënten. Zo is dit tegenwoordig ook wettelijk geregeld.

Kortom, de raad volgt de ontwikkelingen, heeft overleg met de directie en houdt contact met de achterban, de cliënten. De raad wil goed geïnformeerd en zorgvuldig zijn werk doen. Om zo bij te dragen aan de verbetering van de zorg door GCM.

Ideeën en opmerkingen melden?

Dat kan via het onderstaande mailadres. Ze zijn van harte welkom. Ze vormen belangrijke signalen waar de raad graag mee aan de slag gaat. Wel goed om te weten: individuele klachten behandelt de raad niet. Daar is een klachtenprocedure voor.

Contact

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Stuur ons dan een e-mail en wij nemen contact met u op. E-mail naar: clientenraad@gcmbroek.nl.

Leden Cliëntenraad?

Marijke Dashorst

Marijke Dashorst

Stef van Leeuwe

Stef van Leeuwe

Dirk van Blom

Durk van Blom

Hans Stevens

Hans Stevens

Piet de Jong

Herman de Wit

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen