Groepsfysiotherapie Maarssenbroek

Afspraak online
Maak direct een afspraak online via ons digitale contactformulier.

Afspraak of vragen?
Bel ons voor vragen of een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op 0346 – 219 060.

Tarieven
Bekijk onze tarieven voor reguliere en gespecialiseerde fysiotherapie en beweeg- en trainingsgroepen.

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is een specialistische vorm van fysiotherapie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De therapie is erop gericht om het dagelijks functioneren waar mogelijk te verbeteren of te behouden.

Fysiotherapie bij neurorevalidatie

Neurorevalidatie is fysiotherapie bij niet aangeboren hersenletsel, zoals bijvoorbeeld:

  • CVA (herseninfarct/hersenbloeding)
  • Parkinson en Parkinsonisme
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
  • Hersentrauma’s
  • Hersentumoren

Neurorevalidatie start met individuele fysiotherapie behandelingen en kan later eventueel overgaan in het trainen in een kleine groep. De therapie bestaat uit oefeningen om balans, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen te verbeteren. Daarbij zal de fysiotherapeut waar nodig samenwerken met ergotherapie, logopedie, diëtisten en huisartsen.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen