Psychosomatische fysio Maarssenbroek

Afspraak online
Maak direct een afspraak online via ons digitale contactformulier.

Afspraak of vragen?
Bel ons voor vragen of een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op 0346 – 219 060.

Tarieven
Bekijk onze tarieven voor reguliere en gespecialiseerde fysiotherapie en beweeg- en trainingsgroepen.

Psychosomatische therapie

Een psychosomatisch werkend fysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stress gerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Dit zijn de zogenoemde psychosomatische klachten. De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke als geestelijke aard zijn of een combinatie hiervan.

Wanneer is er sprake van psychosomatische klachten?

Als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is in eerste instantie niet duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven. Mogelijk ervaart u dat u prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

“Psychosomatische therapie helpt als u uit balans bent”

Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Doel van de therapie?

  • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
  • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
  • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
  • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
  • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed.
GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen