Gezonde leefstijl

Afspraak online
Maak direct een afspraak online via ons digitale contactformulier.

Afspraak of vragen?
Bel ons voor vragen of een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op 0346 – 219 060.

Tarieven
Bekijk onze tarieven voor reguliere en gespecialiseerde fysiotherapie en beweeg- en trainingsgroepen.

Gezonde leefstijl

Wilt u gezonder leven? Heeft u overgewicht? Dan kunnen we bij GCM met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ‘de BeweegKuur’ misschien iets voor u betekenen. Met verschillende professionals kijken we samen naar uw leefstijl, beweging en voeding. Sinds 1 januari 2019 wordt deze aanpak voor u mogelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Waarom een leefstijlprogramma?

Voor de meeste mensen blijkt het moeilijk om de leefstijl blijvend te veranderen. Daarom willen wij u hierbij ondersteuning aanbieden. Het leefstijladvies is bedoeld voor mensen die hun leefstijl willen aanpassen en daarmee hun gezondheid willen verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat o.a. leefstijlaspecten als voeding, beweging en roken hier een belangrijke rol in spelen. Door een goede aanpak van deze risicofactoren kunt u ook de kans op verschillende ziektebeelden verminderen of positief beïnvloeden. Denkt u hier bijvoorbeeld aan hart en/of vaatziekte of diabetes.

Hoe werken wij?

Uw huisarts moet u verwijzen naar dit traject, dit is een vereiste om deel te nemen. Na aanmelding komt u bij de leefstijlcoach voor een intake, die bepaalt samen met u of u mee wil/kan doen of niet. Het is een traject van 2 jaar dat u aangaat, motivatie en volharding is dus belangrijk.

Gezonde leefstijl bevorderen

De leefstijlcoach zal samen met u kijken naar hoe u het beste om kunt gaan met factoren die een gezonde leefstijl bevorderen. Een leefstijlcoach informeert, adviseert en begeleidt u omtrent uw leefstijl. Samen stelt u een plan op en worden doelen geformuleerd om tot het gewenste resultaat te komen. De leefstijlcoach zal een denkbeeldige stok achter de deur zijn om de door u gestelde doelen te behalen. Beweging en voeding spelen daarin een belangrijke rol. De diëtiste helpt u dan ook op weg om voor de juiste voeding te kiezen

Beweeggedrag

Samen met de fysiotherapeut kijkt u naar uw beweeggedrag, met verschillende testen wordt uw fitheid in kaart gebracht zodat het startpunt duidelijk is. Ook bespreekt u de doorstroom mogelijkheden naar het reguliere beweegaanbod. Sporten gaat u namelijk doen in het reguliere beweegaanbod van de gemeente Stichtse Vecht.

"Dit is een unieke kans om uw leefstijl blijvend te veranderen!"

Individueel en groep

De bijeenkomsten zullen zowel individueel als in een groep zijn. Wanneer u meedoet aan het traject gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent op de afspraken en deelneemt aan de groepsbijeenkomsten. Samen werkt u in kleine stapjes aan een verandering van de leefstijl zodat dit goed in te bouwen en vol te houden is in uw leven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze Gecombineerde Leefstijl Interventie, neem dan contact op met uw huisarts of stuur een mail naar fysiotherapie@gcmbroek.nl

Voorwaarden & vergoedingen

Bij GCM kunt u alleen deelnemen als u woonachtig bent in de gemeente Stichtse Vecht. Alle zorgverzekeraars vergoeden de GLI.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen