Boomstede Maarssenbroek

Privacy & auteursrecht

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM). GCM kan er niet voor instaan dat de informatie op www.gcmbroek.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Cookie Verklaring

U bezoekt de website van GCM. Deze Cookie Verklaring is van toepassing op deze website en andere online publicaties van GCM. Bij het gebruik van websites van GCM kan door GCM en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door GCM en/of derden wordt verzameld wordt uitsluitend gebruikt voor het analyseren van het gebruik van de GCM websites.

Voorbeeld: In Google Analytics bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat GCM weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van GCM worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Let op: Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. GCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring.

Privacy Verklaring

GCM vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Lees GCM Privacy verklaring (pdf)

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door GCM zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van GCM via e-mail, telefoon en post. GCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen