Hart- en Vaatziekten Maarssenbroek

Afspraak of vragen?
Bel dan met de praktijkassistente van uw GCM Gezondheidscentrum.

Patiëntdossier
Vind uw elektronische patiëntdossier in MijnGCM.

Specialisten
Het spreekuur wordt gehouden door ervaren specialisten.

Hart- en vaatziekten

In het spreekuur voor hart- en bloedvaten (CVR= cardiovasculair risico) wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen, zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, te weinig bewegen etc.

U komt hiervoor bij een speciaal hiervoor opgeleide centrumassistente, praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor deze afspraak heeft u eerst urine- en/of bloedonderzoek laten verrichten. De uitslagen van het onderzoek worden met u besproken, de bloeddruk gemeten en het gewicht wordt bepaald. Met de uitslagen van bloed, urine, bloeddruk en gewicht, wordt een risicoprofiel berekend.

Het risicoprofiel geeft aan hoe groot de kans is om hart-en vaatziekten te ontwikkelen. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het risicoprofiel te verlagen, dit wordt vastgelegd in een zogenaamd zorgplan. Het zorgplan wordt regelmatig samen met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Op welke termijn dit weer moet gebeuren zal met u besproken worden. Dit kan variëren en is afhankelijk van de hoogte van uw risico. In sommige gevallen zal u ook nog een afspraak bij de huisarts krijgen om samen met hem/haar het beleid en het zorgplan verder te bespreken.

Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Het zorg programma hart- en vaatziekten is onderdeel van een multidisciplinair zorgprogramma hart-en vaatziekten van GCM. Hiervoor werken wij nauw samen met GCM Fysiotherapie, Apotheek Boomstede, diëtiste en specialisten uit de regio. Zelf heeft u ook een belangrijke rol in dit programma. Daarom maakt GCM gebruik van een speciaal elektronisch patiënten dossier. Deze kunt u benaderen via Mijn GCM, onze digitale voordeur voor online-zorgdiensten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de Hartstichting.

Onze specialisten

Ass_Irma_300x300

Irma Steerenberg
Centrumassistente Locatie GCM Spechtenkamp

Gera

Gera Poot
Verpleegkundige
GCM Spechtenkamp

PVK_Marliest_300x300

Marlies Rijkers
POH verpleegkundige
GCM Boomstede

ALG_woman-2_300x300

Joke Rijks
Verpleegkundige Boomstede

GCM_Logo_WIT_250x100

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek GCM staat garant voor kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg in Maarssenbroek. GCM biedt eerstelijnszorg onder één dak: GCM Huisartsen, GCM Fysiotherapie en GCM Verloskunde

Locaties

GCM Boomstede
Boomstede 204
3608 AK Maarssen


GCM Spechtenkamp

Spechtenkamp 233 A
3607 KN Maarssen